Slider

133 ndërmarrje morrrën ndihmë, nuk dhanë rroga

Janë 133 ndërmarrje që nuk kanë paguar pagat e punonjësve të tyre, edhe pse kanë marrë ndihmë shtetërore. Drejtoresha e DAP-it, Sanja Llukarevska, informon se që nga 1 Prilli, janë 110 punëdhënës që nuk paguanin pagat punonjësve të  tyre për një muaj, 18 për dy muaj dhe 3 punëdhënës për tre muaj. Ajo tha se do të ketë tolerancë dhe punohet për të gjetur një mënyrë për të menaxhuar pagat deri në miratimin e ligjeve, por do të tolerohen vetëm atao kompani që presin mbështetje financiare për të paguar pagat, por jo edhe të tjerat që kanë muaj që nuk pajuajnë punëtorët e tyre.Në afatin ligjor për pagimin e pagës në shkurt, llogaritjet janë dorëzuar dhe pranuar për 63,948 punëdhënës, nga të cilët për 6888 punëdhënës nuk kanë paguar për pallatin ose përqindja është 10.7 përqind. Të gjithë janë paralajmëruar. Ata u kontaktuan me telefon për të gjetur një zgjidhje se si të menaxhojnë detyrimet deri në miratimin e ligjeve. Aty ku janë identifikuar abuzimet, ne do të veprojmë në përputhje me kompetencat”, tha Sanja Llukarevska, drejtoreshë e DAP-it.Llukarevska përkujton  se për shkak se miratimi i paketës së pestë të masave është bllokuar në procedurë parlamentare, DAP e ka marër parasysh se ndihma financiare për shkurtin nuk ka arritur megjithëse kompanitë e kishin planifikuar. Llukarevska bën thirrje që masat ekonomike nga paketa e pestë ekonomike të miratohen në Parlament sa më shpejt të jetë e mundur.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button