Kuriozitete

Ajeti më shpresëdhënës në Kuran!

Njëherë hz Aliu r.a i pyeti njerëzit  në xhami: “A e dini se cili është ajeti më shpresëdhënës në Kuran? Gati se të gjitha thanë: “Ajeti më shpresëdhënës është: “Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtetë Allahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!”” (Ez-Zumer 53).https://central.gjirafa.com/renderer.html?v=1.1

Aliu r.a. qeshi dhe ut ha: “Ka edhe një ajet akoma më shpresëdhënës, ndërsa ai është ajeti i sures Duha ku Allahu i Madhërishëm thotë: “E Zoti yt do të të jep ty, e ti do të kënaqesh” Kjo nënkupton edhe kënaqësinë në lidhje me ummetin e Muhamedit a.s., që do të thotë se nuk do të lë asnjë pjesëtar të Muhamedit a.s. në zjarrin e xhehenemit. Dhe në këtë mënyrë do t’i jepet Muhamedit a.s. dhe ai do të jetë i kënaqur.”   (Ismet Basic)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button