Slider

Bankat me fitime edhe në pandemi

Bankat e mëdha në vitin 2020 kanë shënuar fitim prej 101 milionë euro apo 12 milionë euro më shumë se vitin paraprak. Punë më e mirë në vitin e kaluar është regjistruar tek bankat e mesme që vjet kanë pasur fitim prej 14.5 milionë euro, në raport me humbjen prej afër 7 milionë euro në vitin 2019. Në rastin e bankave më të vogla që kanë më pak kapital dhe klientë, fitimi i tyre në dy vitet e fundit është në nivele të ngjashme – me fitim prej 2.4 milionë euro në vitin 2020 dhe 2.2 milionë euro në vitin 2019

Shkup, 13 mars – Bankat në Maqedoninë e Veriut, përkundër shtrëngimeve dhe kufizimeve të shkaktuara në ekonomi nga pandemia, kanë shënuar sërish rezultate të mira financiare. Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se fitimi i tyre në vitin 2019 ka arritur në 118 milionë euro. Madje, profiti jo se është zvogëluar në kushte turbulente dhe jostabile, por në vitin 2020 është rritur për 9 milionë euro në raport me vitin 2019, kur është regjistruar fitim prej afër 109 milionë euro. Ekspertët e ekonomisë thonë se në parim – bankat janë institucione që në thelbin e tyre punojnë me një kujdes të veçantë gjatë huamarrjes, si dhe i kanë të siguruara kreditë e tyre ndaj biznesit me garanci të ndryshme, ndërsa po kreditojnë qytetarët që janë të punësuar në punë shteti me një pagë të sigurt.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button