Slider

Departamenti Amerikan i Shtetit: Prokurorë joefikas në Maqedoninë e Veriut

Prokurorë joefikas. Kështu Departamenti Amerikan i Shtetit e përshkruan situatën në Prokurorinë, në raportin e vitit 2020 për të drejtat e njeriut. Vërehet se, edhe pse prokurorët kanë obligim gjashtë-mujor për t’i përfunduar hetimet e filluara, me të drejtë të anulimit deri në një vit kurse për lëndët komplekse deri në 18 muaj, hetimet shpesh zgjasin edhe më shumë.- Advertisment –

Në praktikë, prokurorët shpesh i tejkalojnë këto afate dhe nuk kanë pësuar pasoja negative për mosrespektimin e afateve ligjore”, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan  të Shtetit.

Në Raport thuhet se vitin e kaluar gjykatat dhe prokuroritë nuk janë financuar mjaftueshëm nga buxheti i shtetit. Është vërejtur drejtësi e vonuar dhe presion i panevojshëm mbi gjykatësit. E gjithë kjo, sipas raportit, ka kontribuuar në efikasitetin e procedurave gjyqësore, por edhe në besimin e opinionit në sistemin gjyqësor. Departamenti i shtetit vuri në dukje se Qeveria ka demonstruar respekt më të madh për pavarësinë gjyqësore se në vitet e mëparshme. Raporti në pjesën e gjyqësorit gjithashtu përmend rastin me gjykatësin Vlladimir Pançevski i cili u shkarkua nga një gjykatës e më pas edhe u dënua për abuzim me sistemin AKMIS, për shpërndarjen elektronike të lëndëve derisa ishte në krye me Gjykatën Penale. Përmendet edhe procedura penale kundër ish kryetarit të Gjykatës Supreme Jovo Vangellovski, të cilin prokuroria e ndjek për abuzim të detyrës zyrtare, pasi nuk i pagoi shtesë rroge kolegut të tij. Raporti gjithashtu thekson se Kushtetuta dhe ligjet parashikojnë gjykim të drejtë, detyrim që Departamenti i shtetit konsideron se gjykatat në përgjithësi e kanë përmbushur.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button