KosovëLajme

DnV: Deri në ora 13:00 kanë votuar 19.8% e votuesve

Sipas raportimeve të vëzhguesve të DnV-së, që nga fillimi i procesit të votimit deri në orën 13:00, dalja e qytetarëve në votim në nivel vendi është raportuar të jetë 19.8% (margjina e gabimit 0.52%), raporton Gazeta Express.


Pjesëmarrja e qytetarëve në votime e ndarë sipas rajoneve e nxjerr Prishtinën 2% më lartë se mesatarja në nivel vendi. Ndërsa, dalja në Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovicë sillet në kuadër të mesatares së përgjithshme. Gjakova dhe Peja kanë regjistruar dalje më të ulët për 2% ndërsa dalja në Prizren është edhe më e ulët përkatësisht 4% më e pak se mesatarja në nivel vendi.

Për dallim, në komunat me shumicë serbe dalja ka tejkaluar për 10% mesataren e daljes në nivel vendi.  

Respektimi i masave kundër COVID19 gjatë votimit
Deri në ora 13:00, në 26% të vendvotimeve, është raportuar për zbatim të pjesërishëm të masave për parandalimin e shpërndarjes së COVID-19 gjatë votimit, ndërsa në 1% të vendvotimeve këto masa nuk po respektohen fare.
Në 41% të vendvotimeve, kërkesa për të hequr maskën për nevoja identifikimi është bërë vetëm pjesërisht, ndërsa në 27% të vendvotimeve votuesve nuk u është kërkuar fare heqja e maskës.

Parregullësitë më të shprehura
Votimi me dokumente jovalide
Deri në orën 13:00, në 92% të vendvotimeve nuk ka pasur asnjë rast të votimit me dokumente jo valide. Ndërsa në vetëm 7% të vendvotimeve kjo parregullësi është hasur në raste të izoluara (deri në 4 raste).
Vështirësitë e votuesve në gjetjen e vendvotimit
Deri në orën 13:00, në 45% të vendvotimeve nuk është raportuar për vështirësi në gjetjen e emrit në Listën e Votuesve. Sidoqoftë në 48% të vendvotimeve këto vështirësi kanë qenë evidente deri në 10 raste.

Votimi me asistencë
Deri në orën 13:00, në 62% të vendvotimeve është raportuar për votim me asistencë e cila është regjistruar në Librin e Votimit (deri në 10 raste).  Ndërsa, raste kur votimi me asistencë nuk është regjistruar në Librin e Votimit ashtu siç e përcaktojnë rregullat është evidentuar në 12% të vendvotimeve në raste të izoluara (deri në 10 raste). 

Fotografimi i votës
Deri në orën 13:00, raste të fotografimit të votës janë hasur në 4% të vendvotimeve (deri në 1-4 raste).

Incidente serioze
Është raportuar për një incident në vendvotimin 1708C/04R, ku dy komisionerë janë larguar për të votuar dhe nuk janë kthyer për një periudhë më të gjatë se 2 orë. Rolin e tyre e ka ushtruar një vëzhguese nga një subjekti politik.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button