LajmeMaqedoni

Gjatë vitit 2020 doktoruan 174 persona dhe magjistruan 1758 persona

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, në vitin 2020, titullin doktor shkencash kanë fituar 174 persona, që paraqet ulje për 14.7% krahasuar me vitin 2019, informon Zhurnal.

Numri më i madh i personave doktoruan në fushën e shkencave shoqërore me 40.8%, pastaj shkencave medicinale me 27%, vijojnë shkencat humanitare me 13.8%, ndërsa personat e tjerë doktoruan në fushat e shkencave tekniko-teknologjike, matematiko-natyror si dhe shkencat bioteknike.

Numri i femrave të cilat mbrojtën disertacionin e doktoraturës gjatë vitit 2020 është 99 kandidatë, që paraqet 56.9% nga numri i përgjithshëm i personave që doktoruan gjatë vitit 2020.

Nga numri i përgjithshëm i personave që doktoruan, përqindje më të lartë, 24.1%, profesionin e tyre e kryejnë në veprimtarinë arsimore.

Gjithashtu, sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, në vitin 2020, titullin magjistër i shkencave dhe specialistë kanë marrë gjithsej 1 758 persona, prej të cilëve, 1 533 ose 87.2% magjistra dhe 225 apo 12.8% janë specialistë. Numri i magjistrave dhe specialistëve në krahasim me vitin 2019 është ulur për 8.2%.

Pjesëmarrja e femrave magjistre në numrin e përgjithshëm të personave që kanë fituar shkallën magjistër të shkencave, në vitin 2020 është 58.2%.

Në vitin 2020, numri më i madh i punimeve të magjistraturës, 967 ose 63%, janë nga fusha e shkencave shoqërore, 22% janë nga fusha e shkencave tekniko-teknologjike, ndërsa pjesa tjetër nga fushat humanistike, matematiko-natyrore, bioteknike dhe shkencat mjeksore./Zhurnal.mk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button