Slider

Janë gjetur të gjitha patentat e “blera” të përpunuara nga zyrtarë të MPB-së

Ministria e Brendshme e Maqedonisë pretendon se janë tërhequr të gjitha patentat e shoferit “të blera” që ishin lëshuar deri më tani nga pesë policët e akuzuar që i përgatitën ato me të dhëna të rreme.

Ministria e Brendshme tashmë ka publikuar akte në periudhën nga 26 nëntori 2019 deri më 19 maj 2020, të nxitur nga të akuzuarit e tjerë, ata plotësuan aplikacionet për patentë shoferi në të cilat futën të dhëna të rreme, i vendosën në procedurë, të miratuara dhe lëshuar patentë shoferi. Në këtë mënyrë, ata u mundësuan aplikantëve të marrin patentë shoferi të kategorisë B, edhe pse nuk i plotësonin kërkesat për atë, domethënë nuk e kaluan provimin e drejtimit.

Pesë nga të akuzuarit, para dhjetë ditëve u akuzuan për vepër penale të keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar, ndërsa 31 të tjerët për nxitje për të kryer veprën.

“Pesë të akuzuarit nuk janë më të punësuar në Departamentin për Çështje Administrative Shkup, i cili operon në ndërtesën e MTV, Sektorin për Mbikëqyrje Administrative dhe Departamentin për Çështje Civile”, konfirmoi zëdhënësi Toni Angelovski.

Ai thotë se ende po kontrollohet se nuk ka më patentë shoferi të rremë të bëra nga pesë punonjësit e akuzuar tashmë, si dhe nga kolegët e tjerë të tyre.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button