Slider

Nga e hëna fillon pagesa e pensioneve në Maqedoni

Nga e hëna fillon pagesa në faza e pensioneve të marsit. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se pensionet do të paguhen më herët dhe në faza, në mënyrë që të sigurojë mbrojtje më të madhe për pensionistët në kushte rreziku nga coronavirusi KOVID-19.
Marrja e pensioneve përmes filialeve të bankave për pensionistët që nuk përdorin karta do të realizohet në katër grupe, sipas shumës së pensionit:

Për pensionet deri në 11,000 denarë, pagesa të bëhet më 29 mars 2021 (e hënë).

Për pensionet në vlerë prej 11,001-14,000 denarë, pagesa duhet të bëhet më 30.03.2021 (e martë).
Për pensionet në vlerë prej 14,001-18,000 denarë, pagesa duhet të bëhet më 31.03.2021 (e mërkurë).

Për pensionet në vlerë prej mbi 18,001 denarë, pagesa duhet të bëhet më 01.04.2021 (e enjte).

Pensionistët që përdorin një kartë pagese, të lidhur me llogarinë në të cilën transferohet pensioni, mund të përdorin paratë nga 29 mars (e hënë)./SHENJA

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button