Slider

Risi gjatë skanimit të faturave në “TVSH-ja ime”

Drejtoria për të Ardhura Publike ka njoftuar se ka futur risi në platformën elektronike “TVSH-ja ime”.

Secili qytetarë duke u paraqitur në profilin e e-PDD, ka mundësi për dritare të re “TVSH-ja ime – Deri ku është pagesa”, që të ketë kontroll ndaj gjendjes së pagesës.

Nëpërmjet kësaj, qytetarët kanë të drejtë të kuptojnë se a u është kthyer pjesa e TVSH-së për tremujorin e përkatës, kur është realizuar pagesa, a është futur xhirollogaria gabimisht dhe si ta korrigjojë atë./TV21

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button