Trump bashkëpunëtor i Rusisë?

Eliot Engel është mik i madh i Kosovës. Vetëm para pak ditësh, pasi mori pozitën e kryesuesit të Komitetit për…