Dhuna familjare dënohet me provë kohore

Në ditën e të drejtave të njeriut, USAID sot ka promovuar projektin për të drejtat e femrave dhe implementimin e tyre duke mbajtur kështu edhe pres konferencë për qytetarët dhe forumin e qytetarëve si dhe gjykatësit penal në të cilën është prezantuar dhe diskutuar ndjekja e proceseve gjyqësore ndaj dhunës tek femrat dhe ndaj rasteve seksuale.

Masa e gjendjes civile për mbrojtjen e përkohëshme që synohet në parandalimin e dhunës në familje dhe tek femrat është e vogël ndërsa numri i viktimave është relativisht i lartë.

Ndjekja e procedurave gjyqësore në periudhën nga marsi deri në tetor ka qenë gjithësejt 80 raste të dhunës tek femrat.

scroll to top