Ekspozitë e fotografive “Nëna Terezë” – “Ëngjëlli i përjetshëm i bamirësisë”

Ekspozitën e fotografive, e cila paraqet retrospektivë të misionit human të shqiptares Nëna Terezë, rruga e saj nga Shkupi deri në Kalkutë të Indisë e ka hapur dhe e ka pezantuar Renata Kutera Zdravkovska, drejtoreshë e IP “Shtëpia përkujtimore e Nënës Trezë”.

Njëherit programi ka qenë i pasuruar me shfaqjen e filmit për Nënën Terezë.

Ndërkohë, ekspozita është prezantuar në vitin 2013 në kishën “San Antonio” në Romë në vitin 2014 në QKM në Sofje – Bullgari. Vitin e ardhshëm planifikohet të prezantohet edhe në disa qytete të Suedisë.

scroll to top