Ja procedura për marrjen e pasaportës bullgare

Lufta për një të nesërme më të mirë, një jetë të sigurtë , ekzistencë të denjë, paga të mira dhe për një jetë normale janë disa nga arsyet pse shumë qytetar nga Maqedonia marrin pasaporta bullgare
dhënat jozyrtare thonë se 100 deri 150.000 qytetarë maqedonas kanë marrë pasaporta bullgare, ndërsa ky hap është i shprehur tek të rinjtë, pleqtë, studentët dhe punëtorët emigrantë, të papunët etj, të gjithë këto nuk shohin një të ardhme të mirë këtu dhe është e vështirë të jetojnë me 200 euro pagë.
Edhe mjekët kanë vendosur për të marrë një pasaportë që të jetë në gjendje për të shkuar në një vend ku puna e tyre do të vlerësohet dhe shpërblehet më shumë. Në rajonin e lindjes tani më një numër i madh i qytetarëve janë pajisur me pasaportat bullgare.
Numër rekord shënohet në qytetin e Dellçevës që është në kufi me Bullgarinë, ku 70% e banorëve tashmë kanë shtetësinë e dyfishtë. Më të zakonshme janë punëtorët nga ky qytet që kanë mbetur për punë dhe kërkojnë punë sezonale në Itali, Zvicër, Gjermani apo Slloveni, e ndjekur nga studentët. Kërkesa për pasaporta bullgare është më e madhe në Berovë, Strumicë, Manastir, Ohër dhe shumë qytete tjera. Cila është procedura për marrjen e pasaportës bullgare?
Për të filluar procedurën për marrjen e shtetësisë bullgare, duhet që së pari të bëni një lutje deri te Agjencioni Shtetëror bullgar për lëshimin e një certifikate drejtuar: Kryetarit të Agjencisë Shtetërore për bullgarët jashtë vendit (të huaj), i shkruar në bullgarish(letër) dhe ka disa dokumente shtesë që janë:1.Çertifikata e lindjes 2.Kopja e pasaportës 3. Formulari për vetëdijen bullgare, notarizuar në Bullgari.
scroll to top