Komiteti i Helsinkit me padi penale kundër policëve të cilët rrahën studentët

Komiteti i Helinkit për të drejtat njerëzore inicoi padi penale deri të Prokurorira Themelore Publike kundër policëve të cilët rrahën studentët në protestë në zgjedhjet për kryetarë të Parlamentit Studnetorë.

Gjatë kohës së protestës në qershor të këtij viti para shtëpisë së studnetëve “Kuzman” ishin thirrur forcat speciale policore të cilët hynë me forcë në hapësirat e Universitetit të Shkupit dhe me forcë i larguan ata nga aty.

Me veprimin e tyre gjatë kryerjes së urdhërit, anëtarët e EBR kanë kryer dy vepra penale, dhe atë: “Ndalim i tubimit publik” i paraparë në nenin 155, paragrafi 2 nga Kodi Penal dhe “Maltretim gjatë kryerjes së detyrës” paraparë në nenin 143 nga Kodi Penal i RM-së.

scroll to top