Komuna Qendër nesër pa energji elektrike!

Qendra Rajonale për Menaxhim me Kriza e Qytetit të Shkupit, pas njoftimit të marrë nga EVN Maqedonia SHA Shkup, i njofton qytetarët se për shkak të ndërhyrjeve teknike në elektro-sistemin pa energji elektrike nesër do të mbesin dy rrugë në komunën Qendër.

Nga ora 9:00 deri në orën 13:00 pa energji elektrike do të mbesin shfrytëzuesit e rr. “Naum Naumovski-Borçe”, te qarkorja dhe shfrytëzuesit nga rr. “Kole Nedelkovski” drejtpërdrejtë deri te kafeneja “Krug”.

scroll to top