Kujdes, edhe sot mund të bëni ndryshime në listat zgjedhore

ZGJEDHJET.png

Sonte në mesnatë skadon afati për verifikim të Listës zgjedhore dhe paraqitje për votim të diasporës. Në këtë datë përfundon edhe parashtrimi i kërkesave të qytetarëve për regjistrim, plotësim apo shlyerje të të dhënave në Listën zgjedhore.

Verifikimi publik në Listën zgjedhore zbatohet në sektorët rajonalë dhe zyrat e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, nga ora 08:30 deri në 19:00, duke i përfshirë edhe ditët e fundjavave dhe festatave, transmeton MIA.

Lista zgjedhore vendoset në verifikim publik me gjendje të të dhënave të qytetarëve, 18 vjeç të plotësuara me letërnjoftim valid apo pasaportë në ditën e zgjedhjeve (21 prill të vitit 2019), persona të vdekur 30 ditë para ditës së shpalljes së zgjedhjeve (8 janar 2019) dhe të dhëna tjera nga Lista zgjedhore në ditën e shpalljes së zgjedhjeve (21 prill i vitit 2019).

Nga KSHZ-ja u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve të interesuar, të cilët dëshirojnë të kryejnë verifikim në[ të dhënat e tyre në Listën zgjedhore, këtë ta bëjnë në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe në sektoret rajonale dhe zyrtar e KSHZ-së.

Lista e adresave e sektorëve rajonale dhe zyrtar e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe informacione tjera më të hollësishme mund të gjenden në Kërkesë për regjistrim, plotësim apo shlyerje të të dhënave në Listën zgjedhore, qytetarët, mund ta parashtrojnë vetëm në sektorët dhe zyrat rajonale të KSHZ-së.

Zëdhënësja e KSHZ-së, Lupka Guguçevska informoi se deri dje gjithsej 50.572 qytetarë kanë kryer kontroll në Listën zgjedhore në sektoret dhe zyrat rajonale dhe se janë marrë 119 vendime për regjistrim në Listën zgjedhore, 107 vendime për shlyerje nga Lista zgjedhore, si dhe 29 vendime për ndryshime të të dhënave në Listën zgjedhore.

Në vijim është edhe paraqitja për votim jashtë vendit, ndërsa deri pardje janë parashtruar vetëm 920 paraqitje, pesë nga të cilat janë refuzuar.

scroll to top