Një pjesë e Qendrës pa ujë

Për shkak të zbatimit të kyçësit për furnizim me ujë f 80 mm në rrugën 9 Maji nr.34.

Për shkak të zbatimit të kyçësit për furnizim me ujë f 80 mm në rrugën 9 Maji nr.34, furnizim të ndërprerë me ujë do të kenë konsumatorët e rr. 9 Maji, Rajko Zhinzifov, Hristo Smirnenski, Vasill Stefanovski, Roza Luksemburg, Borka Talevski dhe Kosturski Heroi në komunën e Qendrës.
Ndërprerja e furnizimit me ujë do të jetë prej orës 10:00 deri në orën 15:00.
scroll to top