Pa ujë një pjesë e Qendrës

Siç njoftoi Qendra rajonale për menaxhim me kriza në Qytetin e Shkupit, ndërprerja vjen për shkak të rikonstruksionit të rrjetit të ujësjellësit F-125 mm, në rrugën Orce Nikollov pa numër, tek Banka Komerciale, ndërsa do të zgjatë derisa të përfundojnë punimet.

scroll to top