Për hulumtim dhe zhvillim ndahet 0,44% e BPK

Për hulumtim dhe zhvillim Maqedonia ndanë vetëm 0,44% nga BPK, tregojnë të dhënat nga BE-ja në raportin e progresit nga Komisioni europian që është shumë pak në raport me atë që bëhet në BE.

Sipas të dhënave të fundit nga Eurostat, në 2014 vendet anëtare të BE-së kanë harxhuar 283 miliard euro për hulumtim dhe zhvillim.

Duke parë % nga BPK-ja, secili vend ka harxhuar 2.03% në vitin 2014 njejtë edhe në 2013.

Krahasuar në dhjetë vitet e fundit nga 2004 marë parasyshë nga BPK-ja është ndarë 1.76%.

scroll to top