Prezantim i rezultateve nga projekti për menaxhim me ujërat

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Izairi sot do të flasë në ngjarjen përfundimtare për projektin “Ndihma teknike pëpr përforcimin e kapaciteteve institucionale për harmonizimin dhe implementimin e rregullativës ligjore në sferën e menaxhimit me ujërat”.

Projekti zbatohet me mbështetje të Bashkimit Evropian.

scroll to top