Sa dimë për fluoridin e dëmshëm në ujë?

A besoni që qeveritë në tërë botën shtojnë fluorid në ujë për më tepër se 50 vjet? Sipas një filmi të shkurtër, gjendja po përkeqësohet viteve të fundit dhe po bëhet e rrezikshme për shëndetin e njeriut.
“Collective-evolution” shkruajnë që njeriu ka filluar ti shtojë fluorid ujit në të njejtën kohë kur ka menduar që bombat nukleare janë të sigurta për testin dhe që pirja e duhanit nuk është e dëmshme. Shkencëtarët më par ndoshta kanë menduar që diçka është në rregull, edhepse nuk ka qenë ashzu. Por, pse paraqitet problemi tani?

Fluoridi është përbërje helmuese kimike dhe i shtohet ujit për pirje pa diturinë tonë. Fluoridi është kombinim i bakrit, arsenikut, zhivës, kadmiumit dhe substancave tjera helmuese. Sot ekzistojnë dëshmi që fluoridi ndikon keq tek dhëmbët tanë dhe tek truri.

Megjithatë, duket që nuk është ashtu në Evropë. 97% e Evropës perëndimore ka larguar përdorimin e fluoridit në ujin për pirje. Në vazhdim vijon filmi i shkurtër që flet mbi këtë temë.

scroll to top