Të rinjtë e Maqedonisë duan të ikin

Situata ekonomike e rëndë, reformat e arsimit të parealizuara, standardet e jetesës, janë disa nga arsyet pse të rinjtë nga Maqedonia duan të emigrojnë, tregon studimi i përgatitur nga Fondacioni Friedrich Ebert, njofton Telegrafi.

Të rinjtë thonë se janë të pakënaqur me zhvillimet aktuale në vend, veçanërisht situatën ekonomike dhe papunësinë. Sipas studimit, të rinjtë mundësi më të mirë shohin punësim vetëm në administratën publike.

Në anketë, mbi 50% (15-19 vjet) duan të largohen nga vendi, 71% janë të pakënaqur me situatën ekonomike dhe financiare, 65% e problemeve me punësimin, 80% nga reformat arsimore. 72% e të rinjëve kanë votuar, dhe 38% nuk kanë preferenca politike.

Sipas fondacionit Friedrich Ebert migrimi i të rinjve duhet të shndërrohet në një debat publik dhe të hartohet një strategji afatgjate,

scroll to top